Eğitim ve öğretimin temel hedefi; insanların küçük yaşlardan başlayarak dünyayı ve hayatı daha iyi kavramalarını sağlamaktır.  Bu hedef doğrultusunda, Seviye Okulları, her öğrencisini en az iki yabancı dili, kültürleri ile birlikte, etkin biçimde kullanabilen donanıma ve vizyona sahip bireyler haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrencilerimiz İngilizcenin yanı sıra İspanyolca, Rusça, Fransızca ve Almanca derslerinden herhangi birisini ikinci yabancı dil olarak tercih edebilmektedir. 

Ortaokul ve Lise seviyelerinde İngilizce artık bir basamak daha ilerlemiş oluyor. Öğrencilerimizin hazır bulunuşluk ve bilgi birikimi seviyelerine göre belirlediğimiz seviye sınıflarında onların ihtiyaçlarına göre eğitimler verip, hâlihazırda bulundukları seviyeden daha üst seviyelere çıkabilmeleri için İngilizcenin her alanında kitaplar, materyaller, oyunlar, dinleme ve yazma çalışmaları ile öğrencilerimizi destekliyoruz. Özenle yapılan çalışmalarımızın sonucunda öğrencilerimizin İngilizceyi anlayabilmelerini, konuşabilmelerini ve yazabilmelerini hedefliyoruz.

    Seviye Okullarında Yabancı Dil Eğitimi’nde başarıyı artırabilmek için kur sistemi uygulanmaktadır. Düzenli olarak uygulanan değerlendirme sınavları ile öğrencilerimiz kurlar arasında geçiş yapabilmektedir.

   Proje ve performans görevleri, öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kullanacak şekilde belirlenmekte; 21. yüzyılın vazgeçilmez parçası olan teknoloji ile entegre edilmektedir.