• Derslerde MEB kitapları ve Seviye Yayınları’nın tüm kaynakları eş zamanlı olarak kullanılmaktadır.  Derste kullandığımız kaynaklarımız Seviye Soru Bankası,Öğreten Soru Bankası, konu anlatımlı kitabımız, Öğreten Akıllı Defter ve yaprak testlerden oluşmaktadır. Bu kaynaklar, ödevlendirildikten sonra kontrol edilip öğrencilerimiz tarafından çözülemeyen sorular branş öğretmenlerimizce öğrencilere anlatılmaktadır.
  • Derslerimiz yaparak yaşayarak, soyut kavramlar somut kavramlara dönüştürülerek, sıkıcılıktan uzak, eğitici aktivite ve oyunlarla işlenmektedir. Konular, çalışma kâğıtları ile desteklenmektedir.
  • Başarı durumlarında düşüş gözlemlenen öğrencilerin velileri ile iletişime geçilip öğrenci hakkında bilgi verilir. Başarısız olunan konu ve dersler için gerekli takviyeler yapılır.
  • Öğrenciler, okulumuzda buz pateni, yüzme, oryantring, okçuluk, basketbol, İngilizce – Türkçe drama, müzik ve resim kulübü çalışmalarına katılır. Sosyal etkinlik çalışmaları öğrenci istek, ilgi ve hobileri düşünülerek, eğitim – öğretim yılı başında planlanarak öğretmenlerimiz tarafından uygulanır.
  • Tüm sınıflarda düzenli aralıkta tüm derslerden Performans Değerlendirme Sınavı uygulanmaktadır. Yapılan deneme sınavlarında eksik kazanımlar bire bir ders öğretmenlerimiz tarafından tamamlanır, gerekli görülürse ödevlendirme yapılarak öğrencinin konuyu pekiştirmesi sağlanır.Düzenli aralıklarla deneme sınavı yapılır.
  • Seviye Okulu olarak başarı ve öğrenme düzeyi yakından takip edilir, varsa eksikliklerin ek ders ve etüt uygulamalarıyla tamamlanması sağlanır.

 ÖDEV POLİTİKAMIZ

Ödevler, öğrencilerin tekrar ve pekiştirme çalışması yapmasını sağlayan çalışmalardır. Verilen ödevler derse özgü kazanımları ve genel eğitim kazanımlarını kapsayan niteliktedir.

Ödevler için öğrencilerimizin ev çalışmalarının yoğun ve bıktırıcı olmasını engellemek amacıyla her derse ait ödev günlerinin belirtildiği ödev zaman çizelgesi uygulanmaktadır. (Öğrencilerimize her gün belli bir dersten öğrendikleri konuları içeren ödev verilmektedir.)