Okulumuzda dersler hafta içi 09.00’da başlar, 17.00’de biter. Hafta içi 9 ders saati yapılmaktadır. İngilizce, drama, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, sosyal etkinlik derslerine  branş öğretmenleri girer.

Derslerde MEB kitapları ve Seviye Yayınları’nın tüm kaynakları eş zamanlı olarak kullanılır. Derste kullandığımız kaynaklarımız Seviye Soru Bankası, Öğreten Soru Bankası, Öğreten Akıllı Defter ve yaprak testlerden oluşur.

 Her ders öğretmeni, verdiği ödevleri yine kendisi kontrol ederek K-12 sistemi üzerinden veliyi bilgilendirir.

 2. sınıftan 4. sınıfa kadar bir öğretim yılında 6 denemesınavı, 6 performans değerlendirme sınavı yapılır.