Öğrenme süreci içerisinde belirli aralıklarla Kazanım Değerlendirme ve Performans Değerlendirme sınavları uygulanır.  Bu sınavlar ile ünitelerde öğrenilmesi hedeflenen konular yoklanır, bu özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Uygulanan sınavlar öğrencilerimizin hangi kazanımı hangi oranda öğrenebildiklerini, hangi kazanımlarda eksiklikleri olduğunu belirlememize ve eksik kazanımları tamamlamaya yardımcı olur.

Uygulanan sınavlarla ilgili olarak ölçme değerlendirme merkezimizde gerekli okuma, raporlama çalışmaları yapılır.  Öğrencilerin yapılan sınav uygulamasında elde ettiği sonuçlara dair sayısal veriler ve kazanımlara yönelik başarı oranları içeren konu analizli karneler düzenlenir; öğrenci sınav sonuç karneleri öğrenci ve velilere bildirilir. Uygulanan sınav öğrenci merkezli olarak bireysel, sınıf ve kademe bazında analizleri yapılarak raporlaştırılır. Hazırlanan sınav analiz raporları okul idaresi ve zümreler tarafından incelenir, işbirliği ve program dahilinde elde edilen sonuçlara dair iyileştirme, eksik tamamlama ve telafi çalışmaları planlanır ve branş öğretmenleri tarafından program dahilinde uygulanır.