Öğrencilerimizin yaratıcı yönlerinin geliştirilmesi, analitik düşünce yapısının oluşması, yaptıkları araştırma ve geliştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik hazırlanan fizik, kimya, biyoloji, fen bilimleri laboratuvarlarımız, üst düzey teknoloji ile donatılmıştır.

Laboratuvarlarımız, derslerin uygulamalı olarak işlenmesi  için İleri düzey teknolojiye uygun, ihtiyaç duyulan tüm malzemeler ve cihazlar ile donatılmıştır.

 Fizik, kimya, biyoloji dersleri başta olmak üzere tüm derslerin uygulama gerektiren konuları laboratuvar ortamında işlenmektedir. Laboratuvarımızda teknolojik özelliklerin yanı sıra güvenlik ve sağlık önlemlerine de hassasiyet gösterilmiş olup bu laboratuvarlar her öğrenciye yetecek kadar araç, gereç ve teçhizat ile donatılmıştır.

seviye_fen_laboratuvari
seviye_ozel_okul_ankara