Özel Batıkent Seviye Anadolu Lisesi olarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik anlayışımız,  Türk Millî Eğitiminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik hizmetlerimiz; kendini tanıyan, kendisine sunulan eğitsel ve mesleki fırsatları değerlendirebilen, sorumluluk alabilen bireyler yetiştirilmesini ve bireylerin toplum içinde sağlıklı bir birey olarak yaşamlarını sürdürerek kendini gerçekleştirmelerini amaçlar.

Rehberlik hizmetleri:

a) Eğitsel rehberlik: Bireyin yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer, kişilik özellikleri, imkân ve koşullarıyla uyumlu eğitsel kararlar alması; eğitime ilişkin olumlu tutum geliştirmesi ve hayat boyu öğrenme sürecinde bireyin gelişimine destek olunması amacıyla bireye ve ailesine sunulan hizmettir.

b) Mesleki rehberlik: Bireyin kendini ve meslekleri tanıması; yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer ve kişilik özellikleri doğrultusunda mesleğe yönelik seçimler yapması; mesleğe hazırlanması, başlaması, mesleğini sürdürmesi ve hayat boyu öğrenme sürecinde kendini geliştirmesi için birey ve ailesine sunulan hizmettir.

c) Kişisel/Sosyal rehberlik: Bireyin bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve davranışsal gelişimini desteklemek amacıyla kendini tanıması; karar verme ve problem çözme gibi sosyal beceriler ile yaşam becerilerini geliştirmesi ve sorumluluk sahibi bir birey olarak hayatına devam edebilmesi için bireye ve ailesine sunulan hizmettir.

Lise kademesinde rehberlik hizmetleri; öğrencinin bireysel özelliklerini değerlendirip sağlıklı bir kimlik oluşturarak yetişkinlik yaşamına hazırlanmasına; değerlerini fark etmesine ve kendi değerleri ile toplumsal değerler arasında bağ kurabilmesine;  kendisine uygun bir alana yönelmesine, iş yaşamına hazırlanmasına ve meslek edinmesine yönelik olarak  yukarıda belirtildiği gibi eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülür.

Bu süreçte eğitsel rehberlik alanında: öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlığı anlamında :

Deneme sınavlarının düzenlenmesi, sınavların değerlendirilmesi,  sınav sonuçları doğrultusunda etüt çalışmaları yapılması, ödev takip sistemi ile öğrencilerin izlenmesi, üniversite ve meslek kuruluşları ile irtibata geçilerek seminerler düzenlenmesi, sınav sistemi ve değişiklikleri ile ilgili veli ve öğrencilere bilgilendirme yapılması.

Mesleki ve Kişisel sosyal rehberlik alanında: Rehberlik envanterlerinin uygulanması, bu envanterlerin değerlendirilmesi ve sonuçları ile ilgili öğrencilere rehberlik yapılması süreçlerini kapsar.