Bilişim Teknolojileri anlamlı öğrenme etkinliklerinin gerçekleşmesini sağlar. Ayrıca öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri yeterlilikleri, Eleştirel düşünme, Karar verebilme, Beklenmeyen durumlarda ortama hâkim olabilme, Grup içerisinde çalışabilme yeterliliklerinin kazandırılmasını amaç edinilmiştir.