Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Seviye Eğitim Kurumlarında PDR hizmetlerine yönelik çalışmalar “Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik” anlayışı ile yürütülür.

 

Sürekli gelişim halinde olan öğrencilerimiz için rehberlik birimlerimiz, bu gelişimi sağlayacak ortamı oluşturur ve öğrencilerimizin yaş dönemine uygun gelişim görevlerini başarmalarına yardımcı olur. Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal, sosyal, dil ve psikomotor gelişimlerini destekleyici çalışmaların yanı sıra kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmalarını yapar.

 

Öğrencilerimiz bütünsel bir anlayışla ele alınır. Okullarımızda yapılan izleme değerlendirme çalışmaları bu doğrultuda yorumlanır ve süreç takip edilir.

 

PDR birimlerimiz ayrıca öğrenci, veli ve öğretmenlerimize yönelik seminerler verir, bilgi notları hazırlar. Öğrencilerimizi yurtiçi ve yurtdışı üniversite olanakları ile tanıştırır ve tercih dönemi danışmanlığı hizmetlerini verir.

 

PDR hizmetleri yoluyla öğrencinin kendi kişiliğini daha iyi tanıması, sahip olduğu güçleri keşfetmesi, geliştirmesi, topluma aktif uyum sağlayabilmesi, mutlu bir birey olması ve kendini gerçekleştirebilmesi hedeflenir.