[unitegallery ataturk]

Atatürk Türkiye’yi “Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak” amacıyla bir dizi devrim yaptı. Bu devrimleri beş başlık altında toplayabiliriz:

 1. Siyasal Devrimler:
 • · Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • · Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
 • · Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
 1. Toplumsal Devrimler
 • · Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
 • · Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
 • · Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
 • · Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
 • · Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
 • · Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)
 1. Hukuk Devrimi :
 • · Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
 • · Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)
 1. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:
 • · Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
 • · Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
 • · Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
 • · Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
 • · Güzel sanatlarda yenilikler
 1. Ekonomi Alanında Devrimler:
 • · Aşârın kaldırılması
 • · Çiftçinin özendirilmesi
 • · Örnek çiftliklerin kurulması
 • · Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
 • · I. ve II. Kalkınma Planları’nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması