Yabancı Dil Eğitimi


SEVİYE OKULLARI, her öğrencisini en az iki yabancı dili, kültürleri ile birlikte, etkin biçimde kullanabilen donanıma ve vizyona sahip bireyler haline getirmeyi amaçlamaktadır. Yaratıcılıkla entegre edilmiş şekilde planlanmış olan derslerimizde dil becerilerinin geliştirilmesi için çağdaş eğitim yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır.
 
Birinci yabancı dil olarak okullarımızda ingilizce eğitim verilir. Okullarımıza özgü hazırladığımız ‘ Yol Haritası’ ile anaokulu ve İlkokulda CEFR A1-A2 seviyesiyle başlayarak, Ortaokulda CEFR A2-B1 seviyesini takip ederek, Lisede CEFR B1-C2 seviyesindeki varış noktasına ulaşılması hedeflenmektedir. ‘Ortak Avrupa Dil Çatısı Referans’ kriterleri ile öğrencilerimizde İngilizce dilini öğrenebilme sistemi oluşturularak, öğrencilerimiz tüm dünyaca tanınan ve geçerliliği olan TOEFL veya CAMBRIDGE sınavlarına hazırlanır.
 
İkinci yabancı dil eğitiminin 3. sınıftan itibaren başladığı Okullarımızda, yabancı dil eğitimine yönelik çalışmalar standardize edilerek uygulanmaktadır.