Anaokulu

Anaokullarımızda öğrencilerimiz yaparak ve yaşayarak öğrenmektedirler. Okuma-yazma, matematik ve dil eğitimi kapsamında yürütülen ilkokula hazırlık çalışmaları, eğitim programlarının temelini oluşturmaktadır. Çocuklarımıza ileri teknoloji ile donatılmış sınıf ortamlarında eğitim verilerek onların akademik gelişimlerine destek verilmektedir. Yabancı dil çalışmaları, çocuklarımızın İngilizceyi severek öğrenmeleri için planlanmıştır. Sanat ve spor programları, çocuklarımızın beceri ve sosyal gelişimlerini desteklemenin yanı sıra okul ortamına uyumunu kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır.

 

Programımızın temel amacı, öğrencileri çok boyutlu olarak yaşama hazırlarken, sürecin her aşamasında aktif olmalarını sağlamak, doğuştan getirdikleri merak, araştırma ve öğrenme isteklerine yanıt bulabilecekleri eğitim ortamları yaratmaktır.