Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunacakları; insan haklarına ve demokrasiye saygı duyma, toplumun yararını koruyabilme, çevreyi koruyabilme becerisi kazanma, kendine ve çevresine güven duyabilme, saygı gösterebilme, savurganlığı önleme tutumlu olabilme, bireysel farklılıklara saygı gösterebilme, sorumluluk alabilme, paylaşımcı ve yardımsever olabilme, grup görevlerine katılabilme ve tamamlayabilme becerileri sağlayacakları çalışma ve etkinlikler gerçekleştirilir.