Seviye Batıkent Kolejinde öğrenciler Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun, sınıf veya okul içinde yaptıkları; eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, araştırma yapma gibi bilişsel, duyuşsal, psikomotor alanındaki becerilerini kullanmasını ve geliştirmesini sağlayan,  Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı düşünen, soran ve sorgulayan, demokrasiyi özümleyen iyi bir vatandaş olmaları hedeflenmiştir.