Seviye Batıkent Ortaokulu 5. Sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler Zümresi tarafından düzenlenen Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezisine katıldı. 5. Sınıf müfredatında bulunan “Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder.” kazanımını pekiştirmek ve somutlaştırmak adına gerçekleştirilen gezide arkeolog ve rehberler eşliğinde gezilen müzede çeşitli tarım aletleri, kalıntılar ve tanrıça heykelleri gören öğrencilerimiz gezi boyunca hem şaşkın hem de mutluydular…