Gelenekselin kıymetini tanıyor, dijitalin gücünü biliyoruz. Bu sebeple eğitim kurumumuzda ölçme-değerlendirme süreçlerini hem basılı hem de dijital ortamda takip ediyoruz.