Seviye Batıkent Okulları Yüzme Dersi

Seviye Batıkent Okulları Yüzme Dersi

Yüzme sporu, salt bahsedilen sistemler anlamında değil, sosyal yaşam ve psikolojik faktörler olarak da, bir takım pozitif etkilere sahiptir. Örneğin, yüzme sporu ile uğraşan sporcular ,özgüven olarak yüksek seviyededirler. Yüzme sporu, kişinin kendine güvenini artırmaktadır. Aynı zamanda, eğer sudan korkmak gibi bir fobi bulunuyor ise, kişi bunu kolayca yenebileceği seviyeye gelmektedir. Adaptasyon ve dikkat dağınıklığının engellemesi de, bu sporun bir başka kazanımıdır. Tüm bu sayılanlara ek olarak, yüzme sporu ile ilgili olan bireyler, sosyal yaşamlarında oldukça aktif bireyler haline gelerek, toplum nezdinde de sağlıklı ve yararlı kişilere dönüşmektedirler.Bizler de bu kazanımların farkında olarak yüzme derslerini önemsiyor ve çalışmalarımızı bu yönde planlıyoruz.

2018-03-06T06:29:02+00:00