Eğitim anlayışımız

Home/Eğitim anlayışımız
Eğitim anlayışımız 2017-08-07T06:22:47+00:00

Eğitim Anlayışımız

 • ‘’Bir insanı eğitmek, bir toplumu eğitmektir.’’ anlayışı, çalışmalarımızı şekillendiren temel felsefedir.
 • Öğrencilerimizin göstermiş olduğu her gelişim ‘’ Seviye Batıkent Koleji’’ için önemlidir.
 • Seviye Batıkent Kolejinde öğrenciler; akademik, sosyal, sanatsal, sportif, duygusal açılardan nitelikli ve donanımlı yetiştirilirler.
 • Demokratik ve sevgi dolu eğitim ortamlarında öğrencilerimiz yaratıcı ve eleştirel düşünerek özgürce karar verir, problem çözer, araştırma yapar ve yeni bilgiler üretirler.
 • İnteraktif eğitim ortamlarında öğrencilerin düşünsel, duygusal, devinimsel özellikleri doğrultusunda kendi potansiyellerini keşfetmeleri desteklenir.
 • Sınıflarımız, ön değerlendirme sınavları ve akademik birimlerimizin çalışmalarıyla oluşturulur.
 • Okuldaki kurallar öğrencilerimizin de katılımıyla belirlenir. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve diğer çalışanlarımız bu kurallara uyarlar.
 • Tüm gruplarımızda ‘Haftalık Ödev Programları’ uygulanır; ödev kontrolleri eğitimcilerimiz tarafından yapılır. Yanlış ve yetersiz öğrenmeler varsa bireysel çalışmalarla bu öğrenmeler düzeltilir.
 • Çantasız Eğitim Sistemi ile öğrencilerimiz, araç-gereçlerini kendilerine ait dolaplarda muhafaza ederler. Öğrencilerimiz, dersleri ile ilgili görevlerini öğretmenleriyle tamamlarlar. Bu sayede öğrencilerimizin aileleriyle birlikte daha fazla zaman geçirmelerine olanak sağlanır.
 • Her öğrenci keşfedilmeyi ve özel bir ilgiyi hak eder düşüncesiyle bireysel farklılıklar dikkate alınır ve öğrencilerimize bireysel etüt imkanı sunulur.
 • Öğrencilerimizin gelişmiş olan becerilerinin keşfedilip güçlendirilmesi de, onların mutlu bireyler olarak yetiştirilmesi de bizim için önemlidir . Bu konudaki güvenimiz ve inancımız güçlü, tecrübeli ve köklü akademik kadromuza dayanır .
 • Evrensel değerlerle bütünleşen dünya vatandaşları yetiştirmek birincil hedeflerimiz arasındadır. Bu doğrultuda bireysel ve kültürel farklılıkların oluşturduğu zenginliği kavrayan ve yaşamını bu doğrultuda yönlendiren bir dünya vatandaşı yetiştirmek için çalışırız.
 • Niteliksel kazanımları niceliksel kazanımların üzerinde tutar, sürekli gelişimi esas alır ve değerlendirmelerimizi bireysel farklılıkları ölçmek için değil; her bireyin kendi gelişiminde yol gösterici olmak için yaparız.
 • Öğretmenlerimizin liderliğinde yürüttükleri akademik çalışmalar, edindikleri sosyal beceriler ve oluşturdukları portfolyolar hem Türkiye hem de uluslararası pek çok üniversitede başarı hedefindedir.
 • Sosyal sorumluluk ve kulüp çalışmalarıyla öğrencilerimiz liderlik özelliklerinin yanında sorun çözme, dayanışmada bulunma, ekip ruhu kazanma ve bireysel farklılıkları keşfedebilme imkanını öğrencilerimize sunmaktadır.
 • Okulumuzda eğitim ve öğretim her anı önemli olan ve bu önemin bir yaşama dönüştüğü toplumsal değerdir.